Powerdagar tillsammans med Jeanette Szymanski och hennes samarbetspartner Christoph Treier ger dig möjligheten att lära dig leva med mer entusiasm och glädje genom att förvandla dina rädslor till mod vilket i sin tur leder till att du faktiskt kan förverkliga dina mål.

Vi jobbar intensivt i två dagar med våra föreställningar om oss själva och blir medvetna om hur mycket de begränsar oss.

Du lär dig med hjälp av enkla verktyg hur du radikalt kan höja standarden på din självbild, självkänsla och ditt självförtroende. Du får redan under seminariedagarna uppleva hur det känns när du lyckas göra ett personligt genombrott.

Innehåll:

Under Power dagarna arbetar vi intensivt (föreläsningar och workshop) från kl. 9 – 21 och kl. 9 – 16 med:

– Motivation och vision/mål
– Relationer/social kompetens
– Kommunikation/konflikthantering

Målgrupp:

Seminariet ”Powerdagar” riktar sig till ledare, förmän och alla som vill få ut sin fulla potential som medmänniska, och utveckla sin förmåga att motivera sig själv och sina medarbetare, bygga upp framgångsrika team, förbättra sin kommunikation och kunna hantera konflikter på ett anpassat sätt, såväl i hemmet som på arbetet.

(OBS! Endags power seminarium går också att boka.)

För individer

Jeanette’s referenser i coaching:

 • Optimera prestation inom karriären, idrotten eller privatlivet.
 • Få mer energi och livsglädje.
 • Övervinna rädslor och oro samt omvandla dem till styrkor.
 • Bli av med panikångest och depressioner
 • Bli av med beroenden som tobak, ätstörningar, alkohol, spel, pornografi.
 • Bli av med fobier eller trauman.
 • Lär dig hantera stress
 • Lär dig att tillgodose dina egna och andras behov på ett sunt sätt.
 • Ge dig självinsikt, självkänsla och självförtroende.
 • Förbättra din relation till dig själv eller till andra.
 • Känna till dina rötter och beteende mönster med vilka din personlighet formats.
 • Hitta din drivkraft, passion och livsuppgift.
 • Behandling av sorg eller förlust.
 • Förstå dina känslor och behov och sätta ord på dem.
 • Bli av med känslan att inte räcka till och att ”något saknas” i ditt liv.
 • Tydlig kommunikation

För företag

 • Personalen känner sig stressad så att det till och med går ut över prestationen och stämningen på arbetsplatsen? Kanske till och med så pass mycket att det handlar om sjukskrivningar?
 • Finns det konflikter mellan anställda?
 • Missnöje eller/och ni har fastnat fast i ett problem där ni inte ser lösningen?
 • Finns det motstånd till direktiv från ledningen som sätter företagets resultat på spel?
 • Har personalen svårigheter med sin hälsa och arbetsglädje
 • Skulle ni tjäna på ännu bättre samarbete?