Coachning

Coachning

Coachning är bron mellan tanke och handling, samt förmågan att kunna göra verklighet av idéer, tankar och drömmar. Coachning hjälper dig att förstå hur du ska göra för att bli handlingskraftig och nå dina mål, såväl i din karriär som privat.

Med hjälp av coachning kan du skapa det du vill uppnå, och samtidigt leva det liv du vill leva under tiden. Med Jeanette hittar du drivkraften som gör att du fortsätter, och teknikerna som gör att det går enklare.

Vill du förbättra ditt liv på något sätt? Få bättre självkänsla eller självförtroende? Bli av med problem eller klara av en utmaning i ditt liv?

För privatpersoner

Med Jeanettes tekniker och verktyg inom coachning, så kan du bl.a. få hjälp med att:

 

 • Optimera prestation inom karriären, idrotten eller privatlivet.
 • Få mer energi och livsglädje.
 • Övervinna rädslor och oro samt omvandla dem till styrkor.
 • Bli av med panikångest och depressioner.
 • Lära dig hantera stress – stressa rätt!
 • Bli av med beroenden som tobak, ätstörningar, alkohol, spel, pornografi.
 • Ge dig mer medvetenhet och självinsikt.
 • Träna på din självkänsla och ditt självförtroende.
 • Bli av med trauman och fobier.
 • Lära dig att tillgodose dina egna och andras behov på ett sunt sätt.
 • Förbättra din relation till dig själv eller till andra.
 • Lära dig att bättre känna dina rötter och dina beteendemönster med vilka din personlighet formats.
 • Hitta din drivkraft, passion och livsuppgift.
 • Behandla sorg eller förlust.
 • Förstå dina känslor och dina behov, och sätta ord på dem.
 • Bli av med känslan av att inte räcka till och att ”något saknas” i ditt liv.
 • Lära dig om hur du kan kommunicera klart och tydligt både till dig själv tack vare en positiv och konstruktiv inre dialog, och med andra i din omgivning för att öka förståelse och underlätta samarbete.

För företag 

Känner du som ledare, chef eller arbetstagare igen något av följande?

 

 • Det finns konflikter mellan anställda.
 • Personalen känner sig så stressad att det går ut över prestationen och stämningen på arbetsplatsen. Kanske till och med så pass mycket att det blir sjukskrivningar?
 • Ni upplever missnöje eller/och ni har fastnat i ett problem där ni inte ser lösningen.
 • Det finns ett motstånd till direktiv från ledningen som sätter företagets resultat på spel.
 • Personalen har svårigheter med sin hälsa och arbetsglädje.
 • Ni anser att ni skulle tjäna på ett ännu bättre samarbete.