Föreläsningar och kurser

Jeanette erbjuder föreläsningar, utbildningar samt kortare kurser och workshops inom ledarskap, kommunikation och relationer.

Föreläsningarna och kurserna riktar sig till företag, organisationer, skolor och kommuner.

Till omtyckta teman hör bl.a: välmående, stresshantering, prestations optimering, arbetsmotivation och glädje, samt verbal och non-verbal kommunikation.

– Ta kontakt och berätta om dina önskemål, så ser vi till att förverkliga dem.
I andra fall, så ser jag framemot att träffa just dig på en av mina föreläsningar.

Utbildningar inom NLP

(Neuro Lingvistisk programmering)

Som NLP-Trainer, och med certifieringsbehörighet för andra, så har Jeanette möjlighet att ge ut internationellt godkända certifikat i NLP Practitioner och NLP Master practitioner.

Utbildningarna följer Finlands NLP-förbunds, samt internationella organisationers rekommendationer, och uppfyller även mer än standardkraven och förväntningarna på vad som rekommenderas för en NLP Practitioner och NLP Master nivå.

Denna kurs är 18 dagar och 132 timmar, där du lär dig effektiva tekniker och nya tankemodeller samt får tillgång till en verktygslåda för hjälp till självhjälp, eller/och om du vill coacha och hjälpa andra.

Utbildningen lämpar sig också utmärkt för företag, lärare, ledare, marknadsförare och försäljningspersonal.

Kurserna har fått mycket bra feedback och har vidare rekommenderats av många.

”NLP-Practitioner och Master kurserna med Jeanette har varit de bästa fortbildningarna som jag har deltagit i.”

– Christoph Treier –