Föreläsningar & Utbildningar

Föreläsningar och utbildningar

Jeanette erbjuder föreläsningar, utbildningar samt kortare kurser och workshops inom ledarskap, kommunikation och relationer.

Föreläsningarna och kurserna riktar sig till företag, organisationer, skolor och kommuner.

Till omtyckta teman hör bl.a: välmående, stresshantering, prestationsoptimering, arbetsmotivation och glädje, samt verbal och ickeverbal kommunikation.

– Ta kontakt och berätta om dina önskemål, så ser vi till att förverkliga dem.
Vi ser fram emot att träffa just dig på en av Jeanettes föreläsningar.

Utbildningar inom NLP

(NeuroLingvistisk programmering)

Som NLP Trainer, och med certifieringsbehörighet för andra, har Jeanette möjlighet att ge ut internationellt godkända certifikat i NLP Practitioner och NLP Master Practitioner.

Utbildningarna följer Finlands NLP-förbunds, samt internationella organisationers rekommendationer, och uppfyller mer än standardkraven och förväntningarna på vad som rekommenderas för NLP Practitioner- och NLP Master-nivå.

Kurserna är 18 dagar, eller 132 timmar, där du lär dig effektiva tekniker och nya tankemodeller, samt får tillgång till en verktygslåda för självhjälp eller/och om du vill coacha och hjälpa andra.

Utbildningen lämpar sig också utmärkt för företag, lärare, ledare, marknadsförare och försäljningspersonal.

Kurserna har fått mycket bra feedback och rekommenderas av många.

”NLP Practitioner och Master-kurserna med Jeanette har varit de bästa fortbildningarna som jag har deltagit i.”

– Christoph Treier –