Föreläsningar & Utbildningar

Föreläsningar och utbildningar

Jeanette erbjuder föreläsningar, utbildningar samt kortare kurser och workshops inom ledarskap, kommunikation och relationer.

Föreläsningarna och kurserna riktar sig till företag, organisationer, skolor och kommuner.

Till omtyckta teman hör bl.a: välmående, stresshantering, prestationsoptimering, arbetsmotivation och glädje, samt verbal och ickeverbal kommunikation.

– Ta kontakt och berätta om dina önskemål, så ser vi till att förverkliga dem.
Vi ser fram emot att träffa just dig på en av Jeanettes föreläsningar.

Utbildningar inom NLP

(NeuroLingvistisk programmering)

Jeanette har en gedigen kunskap och en nästan 25 års erfarenhet av NLP.
Som NLP Master Trainer, har Jeanette möjlighet att ge ut internationellt godkända certifikat i NLP Practitioner, Master Practitioner och NLP Trainer.

Utbildningarna följer Finlands NLP-förbunds, samt internationella organisationers rekommendationer, och uppfyller mer än standardkraven och förväntningarna på vad som rekommenderas för en NLP Practitioner, Master och Trainer-nivå.

NLP kan du använda till att bryta dåliga vanor och skapa nya, mer betjänade vanor för ditt liv.
Du har nytta av NLP när du behöver prestera som bäst när det gäller, när du vill klara av att kommunicera effektivt eller för dina relationer, oavsett om det är i arbetet, idrotten eller privat. 

NLP är en ypperlig metod för att öka sin självkännedom, skapa mer medvetenhet och för den personliga utvecklingen. Verktygen används också för att neutralisera trauman och fobier.

Kurserna är 15 dagar, eller 132 timmar, där du lär dig effektiva tekniker och nya tankemodeller, samt får tillgång till en verktygslåda för självhjälp eller/och om du vill coacha och hjälpa andra.

Utbildningen lämpar sig utmärkt för företag, lärare, idrottare, ledare, marknadsförare och försäljningspersonal och alla andra som önskar göra genombrott i sina egna liv.

Kurserna har fått mycket bra feedback och rekommenderas av många.
Ta gärna kontakt med före detta deltagare under fliken ”referenser”.

”NLP Practitioner och Master-kurserna med Jeanette har varit de bästa fortbildningarna som jag har deltagit i.”

– Christoph Treier –

Företaget Jeanette.fi Finland FO-nummer 3367104-6: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tider och datum vid behov. 

OBS! Kursen/ föreläsningen/ utbildningen som du går är för din egen personliga utveckling, med betoning på personlig. Du skall därför göra din egen ”sortering” och ta till dig det som du tycker att du kan ha nytta av i just ditt liv och det som passar dig bäst. Du ska således låta bli det du inte kan eller vill använda dig av. Personligt ansvar är A och O i denna kurs och/eller föreläsning. Du har i samtliga lägen huvudansvaret över ditt eget liv.

Föreläsningar måste avbokas senast två veckor före bokat datum, annars faktureras priset i sin helhet. Alla anmälningar till utbildningar är bindande. Kursledaren/föreläsaren/utbildaren har därtill rätt att säga upp, avvisa eller be en deltagare att avsluta kurs/föreläsning/utbildning, när som helst under tillfällena vid behov, om deltagaren inte respekterar kriterierna för kursen/föreläsningen/utbildningen och om hen anser att deltagarens beteende på ett eller annat sätt är störande, begränsande eller hindrande enligt kursledarens/föreläsarens/utbildarens egen bedömning. Våldsamma eller utagerande, aggressiva personer kan ävenledes avisas omedelbart. Deltagaren kan också välja att själv avsluta kurs/föreläsning/utbildning/samarbetet. Kursen/föreläsningen eller utbildningen är i dessa fall icke återbetalningsbar. Vidareåtgärder kan även tas vid behov. Uppgifter om andra deltagare kan under en kurs/föreläsning/utbildning vara mer eller mindre känsliga och ibland mycket personliga. Integritet och sekretess är A och O i kursen och föreläsningen. Om integriteten och sekretessen bryts, och personlig information, skvaller eller lögner läcker ut på ett sätt som kan skada någon deltagare eller kursledaren/föreläsaren i gruppen, riskerar den personen som brutit mot integritet, att hamna under process och vidare åtgärder tas därmed. Relationen och samarbetet som etableras mellan deltagaren och Jeanette som kursledare, föreläsare, utbildare, NLP-Tränare och coach, är enbart professionell.