En annan sak som är intressant är också hur pass mycket vi påverkas av andra angående detta tema, och hur lätt vi börjar tro att det är något fel på oss. Om du har att göra med en person som är dålig på att älska sig själv. Och du säger att du gillar dig, då kommer denna kanske att tycka att du är självgod eller stor på dig. Varför? Jo, inte för att det är något fel på dig, utan för att personen själv har en dålig standard eller erfarenheter för sig om ovillkorlig kärlek och om denna person själv inte är duktigt på att älska sig själv, så blir du ur dens synvinkel, givetvis en självgod människa. Men det kanske är den andra som ha helt fel proportioner, det handlar alltså mer om den än om dig. Felaktigt börjar du kanske tro att det du som är konstig eller dålig, fast det är den andra som har problem med att älska sig själv som den är. Om det till på köpet är en rollmodell som ger antydningar om detta och/eller tystar ner dig eller ett barn på olika sätt, om att kunna visa ut en sund kärlek för sig själv, så kan det ge mycket allvarliga konsekvenser.

Det som är så fint med att älska sig själv, är att det tar aldrig bort från någon annan om du gör det. Det kan bara ge. Du kan på detta vis bidra på ett helt annat vis till omvärlden. Hela din fulla potential som människa sätts i bruk och du bidrar med mer nytta i denna värld. En nytta som inte kommer att dränera dig själv, utan som kommer att ge dig och de du omger dig med, bara ännu mer liv och livsglädje.

Checklista!

Här är en check lista som kan hjälpa dig en bit på vägen. Du ska svara ärligt och noga på frågorna och sätta poäng enligt skalan 1-3 (3= oftast 2 = ibland 1 = sällan, om hur bra dessa stämmer överens på dig. 

Givetvis kommer det att blir din egna personliga definition på vad t.ex en nia som slutpoäng, är och innebär för dig, men det ger åtminstone en liten referens om var du ligger.

  1. Är du dagligen medveten om hur du känner och vad du behöver för att må bra?
  2. Är du bra på att kommunicera ut detta till dig själv och till andra?
  3. Är du bra på att hantera ett misslyckande som för dig anses som medelstort?
  4. Sätter du perfektionistiska krav på dig själv som du ju egentligen vet att är orimliga?
  5. Har du lätt att hantera svartsjuka i nära relationer?
  6. Har du lätt att unna andra lycka?
  7. Är du bra på att vara spontan varje dag?
  8. Är du bra på att drömma om saker du skulle vilja göra eller ha?
  9. Är dina egna barn bra på att älska sig själv äkta och genuint?
  10. Har du lätt att hantera situationer där du ifrågasätts?

Hur många poäng fick du?

Det är förståeligt om man inte har 30, utveckling sker hela tiden i oss människor, men fick du ca 22 eller mer? Om du fick över 20 poäng så har du ändå 2/3 delar. Jag har inte träffat någon som ännu fått över 25 poäng på dessa, så meddela mig gärna om du lyckades med det.

I varje fulla fall ser du säkert ganska tydligt var fnurran på tråden sitter i såfall, och var du ”missat” i din själv utveckling. Så nu kan du ha större förståelse för dig och också börja med att behandla rätt sak inom området självkännedom.

Ta gärna kontakt om du vill ha mera kunskap och ytterligare kunskap om hur man jobbar med att lära sig att älska sig själv ovillkorligt. Det är inte nödvändigtvis en lätt resa, men det är med säkerhet värt det!