Vi har ofta hört, -hur ska man kunna älska nån annan om man inte kan älska dig själv? Men vad innebär detta i praktiken? Bekräfta barnen i huvudsak för att de finns, inte för att de presterar!

Som förälder hör man ofta att man borde bekräfta sina barn för det de är, och inte i huvudsak för deras prestationer, eftersom detta skapar en förvrängning om vad villkorlig kärlek egentligen är. 

Om vi börjar tro att vi duger endast om vi presterar bra, så blir nästa steg i processen att man börjar förknippa prestationer och identitet omedvetet, och ganska snabbt blir det en identifiering av vem vi är.. 

Alltså ”jag är mina prestationer”. Vi hamnar då i en ond cirkel som gör att vi sakta men säkert förstör oss med vårt egna destruktiva tankemönster. Det äter liksom upp oss inifrån. Nedstämdhet, depression och självskadebeteende kan snabbt blir en del av vardagen. Utmattning och sjukskrivningar på jobbet (eller i hemmet) blir ett faktum. Självkänslan är i botten.

Så då sägs det att vi ska älska våra barn och säga det åt dem. Genom att till exempel säga: ”jag älskar dig” eller ”tack för att du finns” eller just genom att ge dem uppmärksamhet när de inte gör något speciellt utan ”bara är”. Många får föräldrar får en insikt och om de inte gjort det förut, så börjar de göra det nu.

Även håller de givetvis med när andra pratar att det är på detta vis, vi älskar alla våra barn! Och att man älskar sina barn, ju är en självklarhet! Så man tar steget lite längre och börjar bekräfta barnet eller säga dessa ord när de ”bara är”. De flesta föräldrar skulle också säga att de skulle göra vad som helst för sina barn och att de älskar dem ovillkorligt.

Det är tyvärr långt ifrån hur det borde vara. Därför att vi inte ännu lyckats med att älska oss själva fullt ut. Det går till och med lätt att se igenom att det är så. 

– Du kan säga åt ett barn hur många gånger som helst per dag, att du älskar det, från och med dagen när den föds och hela livet ut. Du kan säga tack för att du finns och bekräfta det då den inte presterar, men det kommer inte att ge det resultat du önskar. Varför? 

Om du säger dessa ord till någon annan, oberoende vem det är, så kommer de inte att uppfatta dem som du menar, om du inte lyckats älska dig själv genuint och äkta först. 

FORTSÄTTNING MED DEL 2/3 IMORGON MÅNDAG 14.12.2020