Detta år blev jag inbjuden av Svenska Kulturfonden för att delta i en expertgrupp på 10 utvalda från olika yrkesområden i Finland och som vid ett dialog paussamtal skulle diskutera ämnet: ”Unga och deras välmående”.

Vår paneldiskussion tog ca. 3 timmar och det var flera viktiga punkter som kom upp. Dessa blev summerade till följande ämnen:

 1. Ungas förtroende för vuxna
 2. Ekonomin skapar ångest
 3. Byråkratin som står i vägen
 4. Unga får inte vård i tid
 5. Kollektivets behov av stöd vid kris
 6. Föräldrars oförmåga att stödja
 7. Utbildning där du får växa
 8. Digitalisering —> mänsklighet
 9. Prestationskraven, skolfrånvaro
 10. Att få vara barn, lekens betydelse
 11. Effektivitet/ Objektifiering —> motrörelse
 12. För smala studiestigar
 13. Stad/ landsbygd
 14. Den osäkra framtiden
 15. Livsfärdighet, livslångt lärande

Vi valde att därefter fördjupa oss i vilka framtida resurser som behövs för det specifika temat ”ungas förtroende för vuxna”.

Du kommer med säkerhet att höra resp. läsa mera om det ännu i media.

Ett dialog paussamtal är en ny metod som Sitra utarbetat för konstruktiv diskussion. Den leds av en moderator och innefattar en tydlig struktur. 

Målet är att fördjupa förståelsen för ett särskilt tema – inte att lösa problem. Spelreglerna är därför att:

 1. Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte egna diskussioner vid sidan om.
 2. Delta i det som andra säger och använd vardagligt språk.
 3. Berätta om dina egna erfarenheter.
 4. Var närvarande och respektera andra och diskussionens konfidentialitet.
 5. Sök och samla. Bearbeta modigt konflikter som uppstår och sök efter sådant som förblivit i gömman. Tilltala andra direkt och fråga om deras synpunkter.