Hur ska det kännas efter att man har fått feedback?

Efter en feedback ska mottagaren känna sig minst lika, eller ännu mer motiverad att prestera än förut. De psykologiska behoven kompetens, självständighet och samhörighet, är viktiga att tänka på och dessa kan man få tillgodosedda just genom en sådan här feedback metod, hos medarbetarna, barnen eller kollegorna. Den är alltså användbar på flera olika områden. 

Bra att tänka på är också att man kan fråga personen efteråt -: ”hur tycker du att detta låter?”, ”Vad tänker/tycker du om det jag just sa?” Eller be personen återge vad hen förstått, då kan man verifiera att budskapet nått fram, på det sätt som man menat.

Samtidigt är det inte ett misslyckande eller en katastrof om man får en motreaktion i ilska. Om man sagt den i genuin välvillighet så bevisar det ju bara att personen känner igen det man säger, men kanske inte bara velat inse det före. Så då har vi gjort personen en tjänst med andra ord. Också brukar de som är ”redo att växa” komma tillbaka efter några dagar, eftersom de insett att detta som sagts var precis ”pricken över i:et”, även fast man just i stunden var för oemottaglig eller stött över vad som sagts.

Feedback i arbetslivet

I Finland är vi ganska vana vid så kallat ”management by perkele”, alltså att ledningen kräver omedelbar ovillkorlig lydnad. Vad är det egentligen för fel på det? Detta har blivit bättre de senaste 15-20 åren. Och mer och mer har man ju tagit in det coachande ledarskapet där ledarna förstår att de måste i frågasätta sig själva och sin ledarskapsstil och också våga ändra eller utveckla sig själv. Där teamet är en reflektion av chefens eller tränarens ledarskap, en spegling av dem själva. På flera ställen finns dock ännu den gamla stilen kvar med att det är ledaren som ska bestämma och kontrollera hur andra ska göra, istället för att hjälpa dem att hitta sina resurser och styrkor och ”bädda” så bra som möjligt så att de kan lyckas. Att måsta ta orders är nästan alltid motivationsdödande.

Feedback inom familjen

När man tänker på saken, är förmågan att ge feedback utan att göra den andra ledsen också centralt när det gäller kommunikationer mellan föräldrar och barn. Eller lärare och elever. Vi kan förbättra våra relationer genom att ge konstruktiv feedback och uppskattning. Genom att förbättra vår kommunikation och genom att sätta ord på känslor och behov, och uttrycka oss med empati och förståelse.

Kommunikationen är ju ett av de absolut mest kraftfulla verktyg som vi människor har i samspelet med andra. Inte bara med det verbala (som endast utgör en liten del på 7 %) utan allt det andra också, attityd, förhållningssätt etc.

Hur kan man då bli bättre på att ta kritik? 

Genom att först och främst veta varför man får den, för det är väldigt viktigt att den som ger kritik gör det för att verkligen hjälpa den andra, eller för att den ska utvecklas och växa. Det bör komma fram att denne verkligen bryr sig och vill se den andra lyckas. Och sen spelar ju också självkänslan roll, har du en bra självkänsla så har du också lättare att ta kritiken mer sakligt och uppbyggande.


En elitidrottare som misslyckas får lätt en hel nations ilska över sig, Eller shitstormar i sociala medier, där personer kan hängas ut på helt hårresande sätt. Finns det något sätt att klara av detta? Jo, visst, för viktigt här att lära sig vem man ska lyssna på. För bara i Finland bara har vi ju över 5 millioner åsikter. Så att välja vem, vad, när och varför man ska lyssna till den personen och den kritiken. Också så vill ju medier göra rubriker och medier eller andra utanför, kan omöjligtvis veta alla detaljer och inte heller hela helheten eller hela bakgrunden. Att också förstå på djupet att jag inte är mina prestationer, utan att jag fortsättningsvis är okej som människa även fast jag misslyckats i en idrottsgren, är av stor betydelse.


Att misslyckas är heller inte motsatsen till framgång, för det är ju just genom misslyckanden, som vi lär oss att lyckas!

Sen är ju ett jobb du gör en uppgift som du utför, din idrottsgren är din hobby och yrket du har är en roll. Det är därför det aldrig är du som människa, som ska kritiseras.

Om du vill fördjupa dig så finns här en bra artikel på engelska. https://www.strategy-business.com/article/Using-Neuroscience-to-Make-Feedback-Work-and-Feel-Better?gko=9ff55