Att kunna ge kritik och feed-back på ett bra sätt är en nödvändighet i både företag och organisationer, men även på hemmaplan. Själva syftet med en bra feed-back är ju att den ska leda till en förändring mot det bättre. Om den ges på ett konstruktivt sätt och mer som en praktisk feed-back som både är informativ och faktabaserad, upplyftande och positiv, så kan den vara mycket effektiv.
Om man lyckats ge en feed-back eller kritik på ett bra sätt, så kommer mottagaren att vara minst lika motiverad eller så till och med ännu mer motiverad och samarbetsvillig än före feed-backen. Effekten och resultatet ser man alltså bäst genom att se vilken respons och vilken handlingskraft man får igångsatt hos mottagaren.
Vi har alla vår egna världsbild, våra tolkningar, värderingar, föreställningar. Målet blir ju ändå att nå fram till den andra på bästa sätt. Kommunikation är ett av de absolut kraftfullaste verktyg som vi människor har i samspelet med varandra, så det löns att utveckla denna förmåga.
En feed-back kan alltså vara en verklig gåva om den ges på rätt sätt, och en kritik kunde till och med ses som en belöning. Vi människor vill i grund och botten alla känna att vi utvecklas, växer och att vi avancerar. Det är ett av våra viktigaste grundbehov. Vi mår helt enkelt inte bra om vi känner att vi stagnerar på ett eller annat plan. Då vi stärker vår självkänsla så har vi också lättare att kunna ta emot kritik sakligt och förstå att det är vårt beteende som korrigeras, inte vår identitet eller ”vi som människor”.
I programmet ”efter nio” berättar jag om hur man ger kritik och feed-back och hur man kan bemöta den på ett bra sätt.